Dienstag, 5. Februar 2013

Thanas Jani: Librat më të bukur

 
Librat më të bukur

Një libër, dy libra,
pesë libra, dhjetë libra…
na i solli Gjyshi
 sot nga Shqipëria…

Librat kanë fjalë
siç flet mami-babi,
vjersha me figura,
miu... elefanti...

Fjalë shqip di pula,
shqip cicërin zogu...
s’do të flasë dhelpra,
s’do të flasë maçoku...

Libra na sjell Gjyshi,
plot u mbush shtëpia...
librat më të bukur
i ka Shqipëria...

Keine Kommentare:

Kommentar posten