Sonntag, 1. September 2013

Roli i prinderve ne edukimin e fëmijëve

Për "Bukureza": Elena Skeli

ROLI I PRINDERVE
NE EDUKIMIN E FËMIJËVE

Ne te gjitha shoqerite dhe kulturat prindërit ju dëshirojne fëmijeve ardhmeri te mirë. Prindërit duan që fëmijet ti rrisin dhe edukojne ne njerëz te denjë e te dobishëm për familjen, farefisnin dhe shoqërin. Ne llojllojshmërin kulturore ne botë ekzistojn edhe mendime e bindje tjera cfarë është vlerë...Gjithashtu si fëmija edukohet, munde te ketë dallime sipas vendit dhe kulturës. Si emigrant ndesheni me shoqeri dhe kulture te re,si dhe me kulturen edukimit. Me emigrim mund të ndryshojnë shumë gjëra, një prej tyre është edhe edukimi i fëmijeve. Modelet e me parëshme mbi edukimin qe i keni njohur ndoshta nuk ju pershtaten ne vendin e ri.
Ne këtë shkrim bëhet fjalë per edukimin e fëmijeve. Si ndikikon migrimi ne familje . Rolin dhe detyrat prindore.Gjithashtu tema te ketij shkrimi ne vijim janë edhe mbështetja e fëmijeve në vijimin e shkollimit, ruajtja dhe pasurimi i gjuhës amtare etj.
 


FËMIJA SI PJESË E FAMILJES DHE SHOQËRISË
 

Fëmisë i duhet bindje dhe ndikim. Foshnja nuk rritet vetem me ushqim.Fëmija duhet të jet i rrethuar me njerzit te cilët e udhëzojne dhe këshillojnë .Të rriturit duhet te jen shembull për fëmin. Ju si nanë apo babë, jeni te rëndesishëm për zhvillimin dhe rritjen e fëmisë. Është në të mirë të fëmisë të mësoj gjëra të reja. Gjithashtu është me rëndësi të ju besoj prindërve dhe ta ndjen kujdesin që e merr.
Fëmija është kureshtar dhe ka dëshirë për të nxën. Të gjithë fëmijët jan kureshtare dhe kanë dëshirë me nxën gjëra te reja. Foshnja percjell levizjet e të rriturve dhe meson nga ato, si lëvizjen e buzeve, shiqimet, levizjen e duarve. Feminë duhet ta leni ti provon gjërat e reja qe i m eson..Fëmija meson duke i percjell te tjeret cfarë bëjn, gjithashu mesohet të ndëgjon kur flet me të.
 
 
Kur foshnja rritet mëson edhe më tepër.
 
Mund ta mesoni për shumë gjëra duke e shetitur dhe spjeguar per vendet qe shihni, duke i lexuar libra etj. Kështu mëson gjëra me dobi ku fëmisë i zhvillohet mënyra e të menduarit,gjithashtu i zhvillohet memoria dhe fjalori i pasurohet. Të gjitha këto mësime janë ne dobi të fëmisë sidomos kur të filloj shkolla.Për femin e vogel është me rëndësi loja ku mund ti provon kreativitetin e tij.Loja e zhvillon fëmin në mënyra të ndryshme. Përkujdesu që fëmija të këtë lodra dhe kohë për lojë . Kur femija dëshiron të luaj me të tjerët ështe mirë ta pyesni ”A ban të luaj me ju”.
 
Për edukimin e fëmijës lodërat e shrenjëta nuk janë edhe më të mirat.
 
Lodrat e mira janë ato që shfrytëzohen në shumë mënyra. Si për shembull lodrat e mira ofrojnë mundësi të ndryshme për ndarjen e rroleve si dhe zhvillimin e imagjinatën. Kësi lloj lodrash janë lapsat me ngjyra, plastelinët dhe katrorët për ndërtim.
Në shumë studime është dëshmuar se fëmija që ia del në krye ose përshtatet me fëmijët tjerë edhe në moshën e rritur do të jet i përshtatshëm. Kujdesi për tjetrin dhe rregullat e përbashkëta fëmija i mëson duke lozur së bashku me fëmijët tjerë.
Gjithashtu është edhe që edhe fëmijët më të vegjël të familjes të mësojnë që ta presin rradhën e tyre.

Keine Kommentare:

Kommentar posten